Strona główna


Od ponad 60 lat grupa myśliwych Koła Łowieckiego Nr 3 Szarak w Strzyżewicach realizuje pasję bliskiego kontaku z przyrodą. Rozumiejąc konieczność ingerencji człowieka w niektóre dziedziny ekosystemów, zajmując się łowiectwem i polowaniem, myśliwi prowadzą swoje leśne gospodarstwo, poświęcając wiele uwagi i pracy zachowaniu równowagi pomiędzy środowiskiem człowieka, jego potrzebami, a stanem i kondycją zwierzyny zamieszkującej okoliczne lasy i pola.

Wszystkich zainteresowanych tą problematyką zapraszamy do odwiedzin naszej strony, a następnie na spacer do prawdziwych leśnych zakątków, w których będzie można zauważyć efekty pracy wszystkich członków Koła.
         AKTUALNOŚCI:

          [powrót]

Spotkanie z uczniami

5 czerwca 2013 odbyło się spotkanie myśliwych Koła Łowieckiego Nr 3 Szarak w Strzyżewicach z uczniami szkół z Lasocic oraz Długiem Starem przy figurze św. Huberta w leśnictwie Długie Stare. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, nadleśniczy Nadleśnictwa Karczma Borowa p. Aleksander Świgoń oraz leśniczy p. Zbigniew Słupianek. W trakcie spotkania przedstawiono oraz omówiono nowe materiały edukacyjne dotyczące środowiska naturalnego. Spotkanie zakończyło się tradycyjnym ogniskiem i pieczonymi kiełbaskami.

.jpg" />

[powrót]