Strona główna


Od ponad 60 lat grupa myśliwych Koła Łowieckiego Nr 3 Szarak w Strzyżewicach realizuje pasję bliskiego kontaku z przyrodą. Rozumiejąc konieczność ingerencji człowieka w niektóre dziedziny ekosystemów, zajmując się łowiectwem i polowaniem, myśliwi prowadzą swoje leśne gospodarstwo, poświęcając wiele uwagi i pracy zachowaniu równowagi pomiędzy środowiskiem człowieka, jego potrzebami, a stanem i kondycją zwierzyny zamieszkującej okoliczne lasy i pola.

Wszystkich zainteresowanych tą problematyką zapraszamy do odwiedzin naszej strony, a następnie na spacer do prawdziwych leśnych zakątków, w których będzie można zauważyć efekty pracy wszystkich członków Koła.
         AKTUALNOŚCI:

          [powrót]

Podsumowanie pozyskania drapieżników

Od kilku lat członkowie Koła Łowieckiego Nr 3 Szarak w Strzyżewicach prowadzą prace mające na celu poprawę liczebności bażantów, kuropatw i zajęcy w łowickach dzierżawionych obwodów. Po ostatniej akcji kontrolnej stwierdzono poprawę stanu liczebności tych gatunków. Z całą pewnością ma na to wpływ prowadzona redukcja drapieżników występujących w łowiskach. Po podsumowaniu w dniu 3.12.2013 pozyskania drapieżników w powiecie leszczyńskim pierwsze miejsce zajął członek Koła Łowieckiego Nr 3 Szarak w Strzyżewicach - kolega Tomasz Kokociński. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie symbolicznych nagród odbyło się w Pałacu Gospodarstwa Rolnego Długie Stare w Święciechowie w obecności władz samorządowych powiatu leszczyńskiego oraz przedstawicieli Zarządu Okręgowego PZŁ w Lesznie a także myśliwych z kół powiatu leszczyńskiego.

 

[powrót]