Strona główna


Od ponad 60 lat grupa myśliwych Koła Łowieckiego Nr 3 Szarak w Strzyżewicach realizuje pasję bliskiego kontaku z przyrodą. Rozumiejąc konieczność ingerencji człowieka w niektóre dziedziny ekosystemów, zajmując się łowiectwem i polowaniem, myśliwi prowadzą swoje leśne gospodarstwo, poświęcając wiele uwagi i pracy zachowaniu równowagi pomiędzy środowiskiem człowieka, jego potrzebami, a stanem i kondycją zwierzyny zamieszkującej okoliczne lasy i pola.

Wszystkich zainteresowanych tą problematyką zapraszamy do odwiedzin naszej strony, a następnie na spacer do prawdziwych leśnych zakątków, w których będzie można zauważyć efekty pracy wszystkich członków Koła.
         AKTUALNOŚCI:

          [powrót]

" Budowa przyrodniczo- łowieckiej ścieżki edukacyjnej"

Po rocznym okresie przygotowań, spełnieniu wielu warunków i pokonaniu przeciwności, możemy przystąpić do realizacji projektu pod nazwą " Budowa przyrodniczo- łowieckiej ścieżki edukacyjnej" zlokalizowanej na terenie obwodu 360  w pobliżu leśniczówki Leśnictwa "Kębłowo" Nadleśnictwo Wolsztyn.

Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie miejsca dającego możliwość organizacji spotkań łowieckich a także prowadzenia edukacji przyrodniczej i łowieckiej w ramach prowadzonej  współpracy ze szkołami. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki uzyskanej pomocy finansowej ze środków unijnych. W dniu 26. 08. 2014 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, została podpisana Umowa przyznania pomocy, na mocy której otrzymamy niezbędne wsparcie finansowe. W najbliższych dniach rozpoczynamy prace przygotowawcze, licząc na udział i zaangażowanie koleżanek i kolegów, członków koła w okresie realizacji przedsięwzięcia.