Strona główna
[powrót]

Polana edukacyjna

Dzięki przychylności pracowników Nadleśnictwa Wolsztyn, wsparciu finansowym uzyskanym ze środków unijnych, a także własnych oraz zaangażowaniu członków koła, prowadzone prace przy budowie polany edukacyjnej, dobiegły końca.

20 listopada 2014 roku, na polanie edukacyjnej zlokalizowanej w obwodzie łowieckim nr 360, położonym na terenie Leśnictwa Kębłowo i należącym do Koła Łowieckiego nr 3 „Szarak” w Strzyżewicach , odbyło się pierwsze spotkanie edukacyjne z młodzieżą. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta Wolsztyn – Andrzej Rogoziński, przedstawiciele Nadleśnictwa Wolsztyn, uczniowie ze szkół w Kębłowie oraz Starym Widzimiu, sołtysi Kębłowa oraz Starego Widzimia, a także rolnicy z tych wsi. Członkowie zarządu koła przedstawili uczestnikom spotkania główne cele i założenia prowadzonej inicjatywy, omawiając jednocześnie informacje zawarte na tablicach edukacyjnych, a także wyjaśniając funkcję przykładowych urządzeń łowieckich, eksponowanych na polanie. Czas spędzony przy ognisku i tradycyjnej kiełbasce był okazją do rozmów o planach członków koła związanych z prowadzoną edukacją przyrodniczą wśród młodzieży szkolnej. Zainicjowane działania w tym zakresie, a także propozycje kolejnych spotkań przy ognisku spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony szkół. Mamy nadzieję, że ta forma edukacji, w połączeniu z pobytem w naturalnym środowisku, przyczyni się do większego zrozumienia funkcji i roli myśliwych w kształtowaniu środowiska naturalnego, a tym samym do większej akceptacji naszej działalności.

[powrót]