Strona główna
[powrót]

Odbudowa zajęcy i kuropatw

Wzorem lat ubiegłych członkowie Koła Łowieckiego numer 3 Szarak w Strzyżewicach kontynuowali działania związane z odbudową populacji zajęcy i kuropatw.

W tym roku łowiska zostały zasilone kolejną partią zakupionych kuropatw i zajęcy.

Prowadzona akcja była możliwa dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

  

  

    

    

 

[powrót]