Strona główna
[powrót]

Odbudowa kuropatw i bażantów

W dniu 27.08.2019 r. w obwodzie łowieckim introdukowanych zostało 225 kuropatw zakupionych przez Powiat Wolsztyński w ramach zadania pn. „Odbudowa populacji zwierzyny drobnej w powiecie wolsztyńskim”. Projekt ten realizowany był przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Introdukcją objętych zostało 6 obwodów polnych na terenie powiatu, w których wypuszczono łącznie 1250 kuropatw. Wartość zadania wyniosła 35.000,00 zł, w tym dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu 17.500,00 zł. Dzierżawcy obwodów łowieckich, do których trafiły ptaki zobowiązali się do wybudowaniu min. 10 szt. podsypów lub budek dla kuropatw, systematycznym dokarmianiu kuropatw poprzez wykładanie mieszanki ziarna i pośladu zbożowego w podsypach, ograniczania populacji drapieżników występujących w zasiedlanym obwodzie łowieckim oraz prowadzenia nasadzeń drzewami i krzewami stanowiącymi schronienie oraz bazę pokarmową dla zwierzyny drobnej tj. np. tarnina, dzika róża, śliwa ałycza itp. W obwodzie nr 360 kuropatwy introdukowali koledzy Rafał Kruk i Michał Nowak.

Kolejnym działaniem związanym z odbudową populacji zwierzyny drobnej w naszym kole było wypuszczenie w dniu 04.09.2019 r. 55 szt. bażantów łownych (45 kur i 10 kogutów). Zakup bażantów możliwy był dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Gminy Wolsztyn w wysokości 1.600,00 zł. Bażanty przywieźli i wypuścili kol. Romuald Mikołajewicz i Rafał Kruk.

 

 

[powrót]