Strona główna


Działalność łowiecka kojarzy się przede wszystkim z polowaniami. Trudno temu zaprzeczyć, gdyż zarówno te organizowane w formie zbiorowej jak i te prowadzone indywidualnie są źródłem wielu przeżyć łowieckich, okazją do spotkań w gronie kolegów.
Stara Kuchnia, Adamowo czy pomnik św. Huberta to tradycyjne miejsca spotkań i pokotów po zakończonych polowaniach.
Jednak polowanie dla członków Koła jest zwieńczeniem wieloletnich prac i zabiegów hodowlanych prowadzonych w łowiskach, gdyż zakres działalności naszego Koła jest znacznie szerszy:

> GOSPODARKA ŁOWIECKA
   EDUKACJA
   HODOWLA / INTRODUKCJA
   STRZELECTWO
   KYNOLOGIA


Uprawa prawie 12 ha poletek łowieckich, utrzymanie kilku kilometrów pasów zaporowych zlokalizowanych w lasach, konserwacja i budowa urządzeń łowieckich to tylko niektóre z codziennych czynności i prac wykonywanych przez członków Koła. Zarząd Koła, spotykając się na swych posiedzeniach w każdym miesiącu, na bieżąco analizuje stan łowisk oraz sytuację na terenach pół uprawnych. Wspólnie z gospodarzami łowisk przydziela odpowiednie prace do wykonania przez myśliwych zorganizowanych w grupach roboczych. Ten system pracy pozwala na dostosowanie środków i sił do aktualnych potrzeb adekwatnych do sytuacji w łowiskach i na polach.