Strona główna


Skład Koła Łowieckiego Nr 3 Szarak
w jubileuszowym 2011 roku:

64 członków oraz dwóch stażystów.


Zarząd Koła:
Marek Flak – prezes zarządu
Andrzej Kokociński – łowczy
Grzegorz Franczak – v-ce łowczy
Bogdan Janowicz – skarbnik
Tomasz Furmańczak - sekretarz
Jan Prosicki – członek zarządu.

Komisja Rewizyjna:
Tadeusz Gałęzowski – przewodniczący
Maciej Frąckowiak i Dariusz Nicpoń – członkowie komisji.


Ponadto członkowie Koła aktywnie uczestniczą w pracach Zarządu Okręgowego PZŁ w Lesznie będąc członkami okręgowych komisji.

Rzecznik w Zespole Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego:
Marian Wasielewski

Przewodniczący Komisji Etyki, Tradycji, Zwyczajów Łowieckich:
Marek Flak

Członek Okręgowego Sądu Łowieckiego:
Bogdan Janowicz

Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej:
Zenon Chudziński.

W skład Komisji do wyceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej wchodzą Andrzej Kokociński oraz Dariusz Nicpoń, a Komisji Kynologicznej przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Lesznie przewodniczy Krzysztof Bartkowiak.