Strona główna


23 sierpnia 1951 roku
To data powstania Koła Łowieckiego „Szarak” w Strzyżewicach. Inicjatorami spotkania w salce restauracji Franciszka Nowaka w Strzyżewicach byli Józef Ciążyński i Lech Skrzetuski. Pozostałymi uczestnikami spotkania byli: Józef Jackowski, Józef Książek, Władysław Włochowicz, Jan Robert Książek oraz Aleksander Nieszyn. W posiedzeniu założycielskim nie brali udziału Henryk Łowigus i Stefan Walczak, późniejsi członkowie Koła.
Pierwsze funkcje w Kole pełnili:
Lech Skrzetuski – prezes
Józef Ciążyński – łowczy
Józef Jackowski – sekretarz
Józef Książek – skarbnik
Komisję Rewizyjną tworzyli: Władysław Włochowicz – przewodniczący oraz Jan Robert Książek i Aleksander Nieszyn – członkowie.
Bazując na obszarach 12 łowisk wniesionych przez założycieli Koła powierzchnia obwodu wynosiła 8516 ha. Polowano na jelenie, sarny, dziki oraz zwierzynę drobną i ptactwo łowne. Pierwsze lata funkcjonowania Koła związane były z wieloma utrudnieniami. Nie wszyscy członkowie posiadali broń a broni gwintowanej były tylko dwie sztuki. Także finanse Koła wymagały wsparcia pochodzącego z prywatnych pożyczek.


W latach późniejszych w efekcie zagospodarowania i prowadzenia sukcesywnych prac w łowiskach sytuacja w Kole powoli zaczynała się normalizować. W 1952 roku Koło liczyło 28 członków w tym 19 z bronią a powierzchnia obwodu wynosiła ok. 12 000 ha. W trakcie 11 polowań pozyskano 1535 szt. zajęcy. W roku 1954 z inicjatywy prezesa Koła Władysława Włochowicza uzyskano obwód 274 „Kębłowo” o powierzchni 7686 ha. Przystąpiono niezwłocznie do zagospodarowania obwodu zakładając poletka zgryzowe, budując urządzenia łowieckie oraz remontując stanice myśliwskie „Zacisze” i „Stara Kuchnia” W ciągu następnych lat członkowie Koła gospodarowali na powierzchni łącznej ok. 16 000 ha.
Obecnie po przeprowadzonych w minionych latach zmianach granic obwodów Koło prowadzi gospodarkę łowiecką w dwóch obwodach: nr 443 o powierzchni 8781 ha oraz nr 360 o powierzchni 6340 ha.
Dziś, 64 członków Koła, następców założycieli, kontynuuje prace zapoczątkowane 60 lat temu podtrzymując rodzinne tradycje łowieckie, pamiętając o zasadach i zwyczajach jakie przyświecały pierwszym członkom Koła.