Strona główna


Działalność łowiecka kojarzy się przede wszystkim z polowaniami. Trudno temu zaprzeczyć, gdyż zarówno te organizowane w formie zbiorowej jak i te prowadzone indywidualnie są źródłem wielu przeżyć łowieckich, okazją do spotkań w gronie kolegów.
Stara Kuchnia, Adamowo czy pomnik św. Huberta to tradycyjne miejsca spotkań i pokotów po zakończonych polowaniach.
Jednak polowanie dla członków Koła jest zwieńczeniem wieloletnich prac i zabiegów hodowlanych prowadzonych w łowiskach, gdyż zakres działalności naszego Koła jest znacznie szerszy:

   GOSPODARKA ŁOWIECKA
> EDUKACJA
   HODOWLA / INTRODUKCJA
   STRZELECTWO
   KYNOLOGIA


Szczególną formą aktywności członków Koła jest prowadzona współpraca ze szkołami w zakresie edukacji przyrodniczej i łowieckiej. Spotkania z młodzieżą, w czasie których prowadzone są tematyczne prelekcje w połączeniu z praktycznymi zajęciami w terenie są okazją do szerszego przedstawienia problematyki łowieckiej zarówno od strony hodowlanej a także tradycji i zwyczajów łowieckich.