Strona główna


Działalność łowiecka kojarzy się przede wszystkim z polowaniami. Trudno temu zaprzeczyć, gdyż zarówno te organizowane w formie zbiorowej jak i te prowadzone indywidualnie są źródłem wielu przeżyć łowieckich, okazją do spotkań w gronie kolegów.
Stara Kuchnia, Adamowo czy pomnik św. Huberta to tradycyjne miejsca spotkań i pokotów po zakończonych polowaniach.
Jednak polowanie dla członków Koła jest zwieńczeniem wieloletnich prac i zabiegów hodowlanych prowadzonych w łowiskach, gdyż zakres działalności naszego Koła jest znacznie szerszy:

   GOSPODARKA ŁOWIECKA
   EDUKACJA
   HODOWLA / INTRODUKCJA
> STRZELECTWO
   KYNOLOGIA


Źródłem wielu sukcesów i powodem do dumy są osiągnięcia drużyny strzeleckiej. Obecnie drugie już pokolenie młodych strzelców odnosi zwycięstwa na krajowych i okręgowych zawodach strzeleckich. Kontynuacja rodzinnych tradycji łowieckich, w tym strzeleckich na trwale wpisuje się w sześćdziesięcioletnią historię Koła.