Strona główna


Działalność łowiecka kojarzy się przede wszystkim z polowaniami. Trudno temu zaprzeczyć, gdyż zarówno te organizowane w formie zbiorowej jak i te prowadzone indywidualnie są źródłem wielu przeżyć łowieckich, okazją do spotkań w gronie kolegów.
Stara Kuchnia, Adamowo czy pomnik św. Huberta to tradycyjne miejsca spotkań i pokotów po zakończonych polowaniach.
Jednak polowanie dla członków Koła jest zwieńczeniem wieloletnich prac i zabiegów hodowlanych prowadzonych w łowiskach, gdyż zakres działalności naszego Koła jest znacznie szerszy:

   GOSPODARKA ŁOWIECKA
   EDUKACJA
> HODOWLA / INTRODUKCJA
   STRZELECTWO
   KYNOLOGIA


Kilkanaście lat temu zostały podjęte próby hodowli oraz introdukcji królika licznie występującego w rejonie Święciechowy, Lasocic i Przybyszewa. Niestety próba ta zakończyła się niepowodzeniem. W ostatnich latach Koło było uczestnikiem programu introdukcji zwierzyny drobnej - zająca oraz kuropatwy. Na przestrzeni 3 lat sukcesywnie wypuszczono w łowisko 150 szt zajęcy. W oparciu o własne zaplecze hodowlane prowadzona była hodowla bażantów na poziomie ok. 200 szt rocznie. Ponadto z funduszy własnych Koła oraz środków pozyskanych z zewnątrz każdego roku dokonywany jest zakup kuropatw w ilości ok. 150 - 200 szt. Prowadzone działania w tym zakresie mają na celu przywrócenie tych gatunków, tak licznie kiedyś występujących w naszym łowisku. Wieloletnia praca hodowlana oraz spore nakłady finansowe powoli przynoszą zakładany efekt.